دو ایرانی 'از زندانهای آمریکائی ها' در عراق آزاد شدند
BBC Persian
21-May-2010

دو شهروند ایرانی که نیروهای آمریکایی در عراق آنان را بازداشت کرده بودند پس از هفت سال آزاد شدند.

روز جمعه، 31 اردیبهشت (21 مه)، رادیو دولتی ایران گزارش کرد که دو مرد ایرانی که نیروهای آمریکایی آنان را در عراق بازداشت و زندانی کرده بود سرانجام توسط دولت عراق آزاد و به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد تحویل داده شده اند.

حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق، این دو نفر را احمد برازنده و علی عبدالمالکی معرفی کرده و گفته است که آقای برازنده هفت سال و آقای عبدالمالکی سه سال پیش توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و زندانی شده بودند.

این دو نفر در چارچوب توافق امنیتی آمریکا و عراق در اختیار تشکیلات قضایی عراق قرار گرفته بودند و مقامات قضایی عراق دستور آزادی آنان را صادر کرده اند.

توافق امنیتی آمریکا و عراق به نحوه همکاری دو کشور در زمینه همکاری امنیتی دو طرف ارتباط دارد و با اجرایی شدن آن، نیروهای آمریکایی ابزار اعمال حاکمیت،... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark