آخرین مانور اتمی سنگ روی یخ تحریم شد
Peiknet
20-May-2010

24 ساعت پس از انتشار توافقنامه ای که میان ایران و برزیل و ترکیه برای تحویل 1200 کیلو اورانیوم زیر 5ر3 در صد ایران به امضاء رسید، وزیر خارجه امریکا پایان کار تدوین قطعنامه چهارم علیه ایران را اعلام داشت. او گفت که این قطعنامه به تائید همه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل رسیده و برای اطلاع بقیه اعضای شورای امنیت در اختیار آنها قرار می گیرد. بدین ترتیب، تا چند هفته دیگر این قطعنامه به رای گیری گذاشته خواهد شد. وزیر خارجه امریکا گفت که از بازی ایران با زمان همه خسته شده اند. اشاره او به کنفرانس جی 15 بود که شد جی 19 و سپس جی 3 با شرکت برزیل، ترکیه و ایران برای توافقنامه تحویل اورانیوم ایران.

دربندهای 7 و 8 و 5 توافقنامه ای که در تهران به تصویب رسید، اولا ایران یکماه فرصت اجرا خواسته بود و ضمنا قید شده بود که اگر گروه وین (آلمان، فرانسه و امریکا) طبق این توافقنامه عمل نکنند، ایران حق دارد آن را اجرا نکند. اکنون وزیر خارجه امریکا این ی... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark