ماجراهای احمدی نژاد در نیویورک
BBC Persian / Hossein Bastani
19-May-2010

تعداد سفرهای محمود احمدی نژاد، به نیویورک بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، از مسافرت های او به هر شهر دیگری به جز قم بیشتر بوده است.

اخیرا ششمین سفر او به این شهر برای حضور در "اجلاس منع گسترش سلاح‌های اتمی"، در حالی صورت گرفت که شرکت کنندگان سایر کشورها در حد معاون وزیر بودند. به طور مشخص، در میان تمام کشورهای آسیا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا، تنها دو کشور ایران و "تیمور شرقی" بودند که روسای جمهور آنها ترجیح دادند شخصا به محل اجلاس بروند.

سفرهای متعدد محمود احمدی نژاد به نیویورک، همواره خبر ساز بوده اند؛ خبرهایی که بسیاری از آنها، هنوز از حافظه ایرانیان و غیرایرانیان بیرون نرفته اند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark