قاتل شاپور بختیار: خوشحالم كه بهشت را پيدا كردم
iranpressnews
19-May-2010 (one comment)

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): علی وکیلی راد شب گذشته پس از
ورود به ایران گفت: خوشحالم كه بهشت را پيدا كردم. وكيلي‌راد تبعه ايران
كه نزديك به 19 سال در زندان‌هاي فرانسه به اتهام واهي به سر مي‌برد، پس
از ورود به كشور در جمع خبرنگاران با صدايي لرزان و در حالي كه اشك در
چشمانش حلقه زده بود گفت:‌ واقعاً جهنم را گذراندم و امروز خوشحالم كه
بهشت را پيدا كردم.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Heaven

by IranFirst on

IRI is the Heaven, for all that is evil in this world

 

//www.roozonline.com/persian/cartoon/cartoon-...