چگونگی تصمیم‌گیری در «کشتی نجات» جمهوری اسلامی
radiofarda / Majid Mohammadi
17-May-2010

طنز ماجرا آنجاست که اين دزدان دريايی کشتی خود را کشتی نجات، و خود را پيامبر معنويت و راست کرداری و تحقق بخش سعادت و عدالت می‌خوانند. حکومت جمهوری اسلامی اين ظرفيت را داشته که مرتبا دولت‌هايی با چنين ظرفيت تصميم‌گيری و چنان ادعاهايی بر سر کار بياورد.

در سی سال گذشته اين وضعيت مرتبا تکرار شده است و پس از آن که يک دسته از نيروهای مکتبی با کلی هزينه تجربه اندوخته و تا حدی بر سر عقل آمده‌‌اند بر کنار شده و گروهی ديگر و تازه کار اما با عصبيت (که ياد آور نظريه‌تحول تاريخی ابن خلدون است) بر سر کار آمده‌اند.

در تغيير ساعت کار بانک‌ها، جلو و عقب کشيدن ساعت رسمی کشور، يک و دو طرفه کردن خيابان ولی عصر تهران، زمان و نحوه‌ اجرای هدفمند شدن يارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای، تعطيلات گاه و بيگاه، و ده‌ها مورد ديگر تصميمات ضد و نقيض همراه با اجرا و سپس پس گرفتن مرتبا تکرار شده است. شهروندان ايرانی در دستان نيروهای امنيتی و نظامی مست... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark