ايران و برزيل: ديپلماسى گوشت و شكر
Radio Farda / Fereidoon Khavand
17-May-2010

يك – برزيل، همانند ديگر قدرت هاى نوظهور اقتصادى (چين، هند، تركيه و غيره) خواستار پيوستن به باشگاه قدرت هاى بزرگ جهانى و اجراى يك نقش مهم سياسى و ديپلماتيك در مقياس بين الملللى است. در اين راستا، پرونده هسته اى جمهورى اسلامى، و پيچيدگى هاى آن، فرصت «خود نمایی» را براى برازيليا فراهم مى آورد.
دو - دور دوم و آخر رياست جمهورى «لولا» ژانويه آينده به پايان مى رسد و گويا رييس جمهورى برزيل از هم اكنون به مقام دبير كلى سازمان ملل متحد چشم دوخته است.
سوم - هدف ديگرى كه «لولا» از ايجاد رابطه ممتاز با محمود احمدى نژاد پيگيرى مى كند، صرفا جنبه اقتصادى دارد. هشتمين قدرت اقتصادى جهان طبعا به تحكيم موقعيت بازرگانى خود در ديگر مناطق جهان از جمله خاور ميانه علاقه دارد و بازار ايران را يكى از هدف هاى اصلى خود در اين منطقه تلقى مى كند.
حجم مبادلات بازرگانى ايران و برزيل چقدر است؟ منابع رسمى جمهورى اسلامى از مبادله يك ميليارد دلار كا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark