گزارش نافرجام ماندن پرتاب موشک در ایران از وب سایت ها برداشته شد
VOA
13-May-2010

چندین وب سایت در ایران روز پنجشنبه گزارش دادند نیروی دریایی جمهوری اسلامی در جریان رزمایش دریایی اخیر سه پرتاب موشک نافرجام انجام داده، با این حال گزارش ها تقریبا بی درنگ از وب سایت ها برداشته شدند.

سرویس مونیتورینگ بی بی سی می گوید خبرگزاری ایرنا بامداد پنجشنبه این رویداد را در وب سایت فارسی خود گزارش داد. دو وب سایت دیگر نیز آن را منتشر کردند.

با این حال، سرویس مونیتورینگ بی بی سی می گوید چهار ساعت بعد زمانی که دوباره به وب سایت ایرنا مراجعه کرد، گزارش برداشته شده بود و همچنین در وب سایت انگلیسی ایرنا نیز گزارشی منتشر نشده بود.

سرویس مانیتورینگ بی بی سی می گوید گزارش همچنین از دو وب سایت دیگر ایران ناپدید شد. گزا ش های دیگر در سانه های دولتی، رزمایش های اخیر نیروی دریایی را «موفقیت آمیز« توصیف کرده اند.

رزمایش دریایی هشت روزه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند، روز چها... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark