فحاشی موسی قربانی : تو غلط کردی؛ماجرای کهریزک تمام شد!
Asr-e Iran
13-May-2010

يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه سابقه هتاكي به خبرنگاران را دارد امروز نيز در پاسخ به يكي از خبرنگاران فحاشي تندي نسبت به او روا داشت.

به گزارش عصرایران ، موسی قربانی وقتي در برابر يكي ازخبرنگاران و سئوال وي پاسخي نيافت با فرياد بر سر او تهديد كرد كه وي رابه حراست معرفي خواهد كرد.

اين خبرنگار درحاشيه برگزاري جلسه علني روز چهارشنبه از اين نماينده پرسيد رسيدگي به پرونده كهريزك به كجا رسيده است كه او درپاسخ به وي گفت اين موضوع ديگر تمام شده است.

خبرنگار مجددا پرسيد با توجه به جنايات انجام گرفته دركهريزك قوه قضائيه چراپيگيري نمي كند؟ اين سئوال خبرنگار موجب برآشفتن نماينده مجلس شد و وي با فرياد خطاب به وي گفت: خفه شو ! چه كسي گفته در كهريزك جنايت شده است؟
تو غلط كردي ... .

اين در حالي است كه بعد از افشاي ماجراي كهريزك رهبر معظم انقلاب به صراحت بر وقوع جنايت در اين بازداشتگاه تاكيد داشتند و دستورات ایشان ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark