تندیس های شهدا جایگزین تندیس های سرقت شده میشوند؟
Radio France International / Shahrokh Behzadi
12-May-2010

"با ناپدید شدن تندیس های مشاهیر ایرانی از معابر و پارک های تهران، قرار است که تندیس های شهدا و شخصیت های انقلاب اسلامی جایگزین آنها شوند".

سایت عصر ایران خبر میدهد که با ناپدید شدن تندیس های مشاهیر ایرانی از معابر و پارک های تهران، قرار است که تندیس های شهدا و شخصیت های انقلاب اسلامی جایگزین آنها شوند.

تا کنون تندیس های مشاهیری چون استاد شهریار، استاد معین، شریعتی، صنیع خاتم، ستار خان، باقرخان ... از نقاط مختلف تهران ناپدید شده اند. بر اساس نوشته سایت تابناک،"شواهد و قرائن نشان میدهند که دزدیدن مجسمه های پایتخت یا توسط سارقان با لباس های رسمی- مأمور نظامی و شهرداری- انجام شده و یا اینکه خودسرانه. ولی هیچ جای تردیدی نمیگذارد که این سرقت ها با انگیزه های اعتقادی صورت گرفته است."

ناپدید شدن این تندیس ها و قصد جایگزینی آنها بوسیله تندیس های شخصیت های جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب، این تردید را تقویت میکند که این امر ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark