استقبال از احمدی نزاد با شعار: دروغگو، دروغگو و مرگ بر دیکتاتور
Iran Global
12-May-2010

نابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد زیادی از مردم یاسوج بر علیه حضور احمدی نژاد در یاسوج و در حین سخنرانی وی اقدام به سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و دروغگو،درغگو نمودند.

روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه احمدی نژاد به شهر یاسوج وارد شد و در پارکی نزدیک میدان معلم اقدام به سخنرانی کرد. علیرغم اینکه نیروهای امنیتی و نظامی این منطقه را در کنترل شدید خود داشتند و به صورت گزینشی اجازه ورود به محل سخنرانی می دادند.

اما تعدادی از مردم یاسوج هنگام سخنرانی که در دسته های 30 الی 50 نفره بودند و در قسمتهای مختلف قرار داشتند اقدام به سر دادن شعارهایی علیه احمدی نژاد نمودند.شعارهایی که مردم هنگام سخنرانی علیه او سر می دادند عبارت بود از، دروغگو ،دروغگو،دروغگو/ دروغه دروغه دروغه و همچنین در مواردی شعار مرگ بردیکتاور سر می دادند.

نیروهای لباس شخصی که در بین مردم حضور داشتند اقدام به ضرب و شتم و بیرون کردن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark