Lawyer of hanged Kurdish teacher : My client was innocent
BBC Persian
09-May-2010 (one comment)

خلیل بهرامیان وکیل مهدی اسلامیان و فرزاد کمانگر به بی بی سی فارسی گفت که از موکل وی "حداکثر 10 دقیقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غیره و بعد از آن هم وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکیل) حرف برای گفتن دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسید؛ من دارم می روم برای نماز. (بنابر این) حتی در نهایت قاضی حرف مرا نشنید."

آقای بهرامیان می گوید: "به زعم من این اتهام و حکمی که به مهدی اسلامیان داده شد منطبق با واقعیت نبوده است. در مورد فرزاد کمانگر هم می توانم بگویم که (او) انسانی صد درصد بیگناه بود که اصلا هیچ نقشی در اتهامی که به وی زدند نداشت."

>>>
Shifteh Ansari

Video: Lawyer says Kamangar innocent

by Shifteh Ansari on

Here's the BBC article:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/05/100509_l01_execution_kamangir.shtmlShare/Save/Bookmark