هشدار سپاه در آستانه خرداد؛ چه کسی سران اصلاحات را ترور می کند ؟
rahesabz
09-May-2010

جرس:سپاه پاسداران ایران با نزدیک شدن سالگرد انتخابات خبر از این داد
که ممکن است کسانی بخواهند سران اصلاحات را ترور کنند .
ارگان اینترنتی نزدیک به سپاه در مطلبی با عنوان "پازل وحشت"، از
سازماندهی "فتنه گران برای ماه حادثه ها یعنی خرداد" خبرداده است .
در این مطلب پیش بینی شده است که معترضان برای آنکه بتوانند به اهداف خود
برسند برنامه ریزی هایی کرده اند از جمله آنکه به ترور نمایشی یکی از سران
اصلاحات دست بزنند تا احساسات مردم تهییج شود.

ما این نخستین بارنیست که گروه های تندرو در ایران خبر از ترور اصلاح
طلبان می دهند. پیش از این نیز رسانه های این گروه خبرهایی از ترور اصلاح
طلبان منتشر کردند و از آن با نام خودزنی یاد کردند .

nhj

22 خرداد تا 18 تیر سالگرد اتفاقاتی است که در حکومت جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است.

 

می خواهند خاتمی را ترور کنند

5 ماه قبل ا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark