محمد یوسفی از کلیه اتهامات تبرئه شد
Pars Daily News
08-May-2010

محمد یوسفی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که پیش از این به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر از کلیه اتهامات خویش تبرئه شد.

به گزارش دانشجونیوز، پس از گذشت 5 ماه از بازداشت محمد یوسفی دانشجوی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی موحد وی را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد یوسفی که از پیش از برگزاری مراسم روز 16 آذر در بازداشت به سر می برد، در تمام طول مدت بازداشت خود توسط تیم بازجویی تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود تا مسئولیت تجمع 16 آذر دانشگاه پلی تکنیک را بر عهده بگیرد. علارغم اینکه یوسفی روز 16 آذر و قبل از برگزاری مراسم اعتراضی دانشجویان بازداشت شده و در طول دوران بازجویی هیچ یک از اتهامات خود را نپذیرفته بود، قاضی صلواتی در دادگاه بدوی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی وی را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد.

گفتنی است پرونده این دانشجو پس از سه ماه بلات... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark