اصرار احمدی نژاد به حضور مشایی به رغم مخالفت دفتر رهبری
Jonbesh-e Rah-e Sabz
08-May-2010

جرس: گفته می‌شود در جریان اقدام محمود احمدی‌نژاد برای انجام دیدار نوروزی با رهبری جمهوری اسلامی، از سوی مسئولان و مرتبطان بیت رهبری به احمدی‌نژاد توصیه می‌شود که بهتر است این دیدار بدون حضور اسفندیار رحیم مشایی صورت گیرد.

خبرنگار جرس به نقل از منابع موثق گزارش می دهد که ظاهرا" متعاقب این تذکر و تاکید، احمدی‌نژاد دیدار خود را به تعویق می‌اندازد و از انجام آن صرف‌نظر می‌کند.

این گزارش می افزاید: پس از چندی که دیدار مورد اشاره، مجددا" پیگیری و انجام می‌شود، بار دیگر و در آخرین لحظات از سوی مسئولان بیت رهبری به احمدی‌نژاد توصیه می‌شود که به تنهایی و بدون رحیم مشایی به دیدار رهبری رود، ولی او تاکید می‌کند که بدون مسئول دفتر خود این دیدار را انجام نخواهد داد. درنهایت دیدار مزبور با تاکید و اصرار احمدی‌نژاد برای حضور مشایی، با همراهی وی صورت می‌گیرد.

قابل اشاره است در جریان انتخاب مشایی به‌عنوان معاون او... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark