وزیر ارتباطات دولت خاتمی با چاقو مضروب شد
Kaleme
03-May-2010 (one comment)

کلمه:دکتر احمد معتمدی در دانشگاه امیرکبیر مضروب شد.

به گزارش “تابناک” دکتر احمد معتمدی وزیر ارتباطات در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیش از ظهر امروز در دانشگاه امیرکبیر با ضربات چاقو مضروب شد.

بنابر این گزارش ضربات چاقو از پشت و به کمر وی اصابت کرده و هم اکنون در بیمارستان مهر تهران واقع در خیابان زرتشت زیر عمل جراحی قرار گرفته است.

گفتنی است ضارب وی فردی مسن می باشد که از خارج از دانشگاه وارد شده بوده و هم اکنون توسط حراست دانشگاه دستگیر شده است.

>>>
Shifteh Ansari

On Amir Kabir University campus

by Shifteh Ansari on

This guy was one of the least effective and most boring ministers of Khatami cabinet.  I doubt he has been involved in any politics for years.  Some might argue that he wasn't involved in politics even when he was in office. 


Share/Save/Bookmark