بعد از ظهر شنبه، کارگران در خیابان اند
Rooz Online / Samnak Aghaee
30-Apr-2010

دو روز مانده به اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یازده تشکل کارگری با صدور قطعنامه ای مشترک ضمن طرح خواسته های عمومی کارگران در پانزده و ابراز مخالفت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کردند که ساعت 17 بعد از ظهر روز شنبه، کارگران در تهران، مراسم روز جهانی کارگر را با برگزاری تجمعی گسترده آغاز خواهند کرد.کارگران سپس از مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، راهپیمایی خود را آغاز خواهند کرد. در شهرستان ها نیز این مراسم در همین ساعت، مقابل ادارات کار برگزار خواهد شد.

این قطعنامه با استقبال گسترده نهادهای مدنی و سیاسی همراه شده و به گفته برخی فعالان کارگری، امسال روز جهانی کارگر با توجه به تداوم موج گسترده اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولید، ادامه بازداشت و تحت فشار بودن برخی چهره های شناخته شده کارگری نظیر منصور اسانلو، ابراهیم مددی و علی نجاتی و از سوی دیگر اتفاقات ماه های پس از انتخابات و حمایت جنبش سبز و جن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark