مهد کودک اسلامی و پوشش یکسان زنان
Rooz Online / Arash Motamed
29-Apr-2010

اسلامي سازي مهدكودك ها

اما "اسلامی" کردن به یکسان سازی لباس کارمندان زن ختم نمی شود؛در همين راستا، مصطفي محمد نجار در معرفي طرح هاي جديد دولت محمود احمدي نژاد از لزوم "اسلامي سازي مهدكودك ها" سخن به ميان آورده است: "هم‌اکنون در مهدکودک‌ها شاهد ناهنجاری‌هایی هستیم و امیدواریم با آموزش مربیان و آموزش بازی‌های مناسب به کودکان، فرهنگ اسلامی را در مهدکودک‌ها شاهد باشیم". مصطفي محمد نجار اشاره نكرده است كه ناهنجاري هاي موجود در مهدكودك ها شامل چه مواردي است.

سرمان شلوغ بود

برخي ناظران سياسي معتقدند دولت احمدي نژاد كه در يكسال گذشته به دليل حرکات سراسری معترضان به نتايج انتخاباتي، تمركز اصلي اش را بر سركوب سياسي جنبش سبز گذاشته بود اينك مي كوشد با پيش كشيدن پروژه هاي محدود كننده فرهنگي، نمايشي از كنترل دولت بر فضاي سياسي ارائه دهد. نجار روز يك شنبه صراحتا به نقش جنبش سبز در «كندي» طرح هاي فرهنگي دولت محمود احم... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark