پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
29-Apr-2010 (one comment)

پهلوی
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1389

هم میهنان شریف وگرامی،

اول ماه می به روز نمادین همۀ شهروندانی ثبت شده که با خلاقیت و کار و کوشش خود چرخ های ادارۀ جوامع بشری را به حرکت در می آورند. در حالی که این روز در سراسر جهان جشن گرفته می شود، در کشور ما کارگران از محروم ترین بخش جامعه با گذران زندگی روزمره دست به گریبانند. و از برکت انقلاب نامبارک جمهوری اسلامی ماه ها از دریافت کمترین دستمزد کار خود محرومند.

با تاسف این بخش از مبارزین ایران در شرایطی به پیشباز این روز جهانی میروند که استبداد و خفقان شدیدی بر کشور حاکم است و شمار زیادی از همقطاران آنان در زندان ها بسر میبرند و فشار فقر، بیکاری، گرانی و تورم و فضای محنت زای عمومی بر دوش آنان سنگینی می کند.

در جمهوری اسلامی هیچگاه بین کار، سرمایه و مدیریت یک اشتراک مساعی منطقی که ضامن رفاه و پیشرفت اجتماعی است وجود نداشته است. در صورتی که در کشورهای پیشرفتۀ جهان کارگران به شک... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
sobh

خیلی جالب

sobh


خیلی جالب است. در زمان محمد رضا پهلوی، هنگامی که وی پادشاه بود، حتا اسمی از روز  کارگر اگر میبردید کارتان به ساواک و زندان میکشید. این پیام میتواند ۲ مانی داشته باشد:  ۱- آقای رضا پهلوی واقعن به حقوقه کارگران اعتقاد پیدا کرده اند ( بر خلاف دوران پدرشان)  ۲- ایشان فقط از روی مصلحت و فرست طلبی این علمیه را داده اند و در باطن هیچ باوری به حقوق کارگران ندارند شما چه فکر میکنید؟