احمدی نژاد در صدد کنترل کامل تهران
Rooz Online / Anis Amini
29-Apr-2010

رييس مجمع نمايندگان تهران از مصوبه ای خبرداده است که طی آن هیات دولت درباره به دست گیری مدیریت تهران تصمیم خواهدگرفت. مصوبه هيات دولت درباره مديريت مجموعه شهر تهران توسط رييس جمهور، مغایرت با قوانینی را نشان می دهد که بر اساس آن مدیریت شهر به عهده شهردار است و شهردار نیز توسط شورای شهر انتخاب می شود. این مصوبه هنوز از هیات دولت بیرون نیامده و جزئیات آن مشخص نیست اما پرویزسروری نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی گفته است: "نمي توان تصور کرد مصوبه ای تا اين حد مغاير با قوانين و مقررات و برنامه های توسعه ای تصويب شده باشد".

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ورئيس شورای عالی استان‌ها چندی پیش در ارتباط با طرح تجمیع انتخابات مجلس نهم و شورای شهر طرحی را برای تصویب به مجلس فرستاد تا براساس آن عمر شورای شهر سوم طولانی شود و تا دوسال دیگر به کار خود ادامه دهد و همزمان با انتخابات مجلس نهم، انتخابات شورای چهارم نیز صورت گی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark