صفهای عریض و طویل براي شير يارانه اي
Iran Economist
27-Apr-2010

ایران اکونومیست: 7 روز از افزایش قیمت شیر یارانه‌ای به منظور رفاه بیشتر مردم می گذرد، قیمت 100 تومان افزایش یافته است و صفهای عریض و طویل در نخستین ساعات صبح همچنان پابرجاست.

به گزارش مهر، امروز سه شنبه 7 روز از افزایش 100 تومانی قیمت شیر یارانه ای در کشور می گذرد. گزارشهای رسیده از سطح کشور حاکی از پا برجا بودن صفهای عریض و طویل مقابل عاملان فروش شیر یارانه ای و مردمی است که از ساعات ابتدایی صبح، برای دریافت شیر در نوبت هستند. در حالی که استدلال وزارت بازرگانی برای افزایش قیمت از 250 به 350 تومان، دسترسی راحت تر مردم به این کالای پراهمیت در سبد مصرفی خانوار است.
شاید پیشینه افزایش قیمت شیر را باید به فروردین ماه سال گذشته ارتباط داد؛ زمانی که دامداران در روزهای ابتدایی سال 88 مقابل وزارت بازرگانی تجمع کرد ند و خواستار افزایش قیمت خرید شیرخام و هماهنگی وزارت بازرگانی با کارخانجات برای خرید شیر تولیدی آنها با قیمت بالاتر ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark