مشاور رئیس دولت:ممکن است در طرح عفاف از زور هم استفاده شود
Kaleme
26-Apr-2010

جامعه ما اسلامی است، بنابراین در صورتی که کار فرهنگی در زمینه اشاعه عفاف و حجاب در جامعه جواب نگرفت، برای حفظ ارزش‌ها باید از ابزار دیگری استفاده کرد.

کلمه: رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت ممکن است در اجرای طرح حجاب و عفاف از «زور» و «گشت ارشاد» استفاده شود.

به گزارش سایت شفاف، مریم مجتهد‌زاده افزوده که هنوز زمان استفاده از این عامل برای گسترش حجاب و عفاف نرسیده است.

مجتهدزاده اظهار داشت: «جامعه ما اسلامی است، بنابراین در صورتی که کار فرهنگی در زمینه اشاعه عفاف و حجاب در جامعه جواب نگرفت، برای حفظ ارزش‌ها باید از ابزار دیگری استفاده کرد.»

وی در عین حال افزود: «بعید می‌دانم که کار فرهنگی در زمینه اشاعه حجاب و عفاف جواب ندهد و مبادرت به‌زور برای ایجاد امنیت اجتماعی مرحله آخر است.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark