«نهادی به نام "شورای جهانی حقوق زنان" وجود ندارد»
Deutsche Welle Persian
25-Apr-2010

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، می‌گوید که جمهوری اسلامی چون می‌دانست در سازمان ملل رای لازم برای ورود به شورای حقوق بشر را به دست نخواهد آورد، خود زودتر از تصمیمش اعلام انصراف کرد.
وی همچنین تصمیم ایران برای ورود به شورایی با نام ’’شورای جهانی حقوق زنان‘‘ را نوعی فرار به جلو دانسته و می‌گوید اساسا چنین شورایی وجود خارجی ندارد.
در چهارچوب نهادهای سازمان ملل، نهادی به نام "شورای جهانی حقوق زنان" وجود ندارد و این هم باز یکی از سیاست‏های فرار به جلویی است که جمهوری اسلامی همیشه اتخاذ می‏کند.
همان‏طور که می‏دانید، "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" به تصویب مجلس ششم قانون‏گذاری جمهوری اسلامی رسید، ولی در شورای نگهبان رد شد و این شورا آن را مخالف با موازین شرعی دانست. به این ترتیب، ایران عضو این کنوانسیون نیست.
در چهارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark