«تانک‌های فروخته‌شده به ایران علیه ایرانیان به کار گرفته شد»
Deutsche Welle Persian / Mitra Shojaee
25-Apr-2010

خبرگزاری فرانسه اعلام کردکه دولت بریتانیا بابت فروش تسلیحات به ایران قبل ازانقلاب، باید مبلغ ۳۹۰ میلیون پوند به این کشور پرداخت کند.رضا تقی‌زاده کارشناس سیاست بین‌الملل مقیم اسکاتلند از جزئیات و حواشی این پرونده می‌گوید.

آقای تقی‏زاده، خبری منتشر شده مبنی بر این که ایران علیه بریتانیا اقامه‏ی دعوی کرده، در ارتباط با پولی که در سال ۱۹۷۰ در زمان رژیم پهلوی به بریتانیا پرداخت شده بوده و قرار بوده در قبال آن، یک سری تانک و تسلیحات دیگر در اختیار ایران قرار بگیرد. ولی بعد از انقلاب ایران، این مبادله صورت نگرفته و پول هم‏چنان نزد دولت بریتانیا باقی مانده است. اگر ممکن است در مورد جزییات این خبر بیشتر توضیح بدهید.

رضا تقی‏زاده: این پولی است که باید بریتانیا بابت پیش‏پرداختی که پیش از انقلاب به این کشور صورت گرفته بود، به ایران پرداخت کند. در حقیقت ایران پولی را که برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن پیش از انقلاب به بریتا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark