احمدى نژاد به عنوان منفورترین رئیس کشورها، شناخته شد
melli
24-Apr-2010

به گزارش خبرگزارى فرانسه ,
بر اساس نظرسنجى صورت گرفته در شش کشور جهان باراک اوباما رئیس جمهور
آمریکا و دالاى لاما محبوبترین رهبران دنیا هستند. . این نظر سنجى نشان
مىدهد که احمدى نژاد منفورترین رهبر جهان مى باشد. مقامهاى بعدى در نفرت
عمومى را قذافى و رئیس جمهور چین دارا هستند. نظر سنجى توسط این مؤسسه
براى فرانس۲۴ و رادیو بین المللى فرانسه در مارس و آوریل۲۰۱۰ صورت گرفته
است و طى آن ۶۱۳۵نفر که سنشان بین ۱۶تا ۶۴ساله مى باشند مورد پرسش قرار
گرفته اند.
رهبران کشورهاى مختلف جهان به لحاظ محبوبیت عبارتند از:
۱- باراک اوباما ۷۷ درصد
۲- دالاى لاما رهبر معنوى تبت ۷۵ درصد
۳ – هیلارى کلینتون ۶۲ درصد
۴- آنگلا مرکل ۵۴ درصد
۵- نیکلا سارکوزى و بانکى مون ۳۷ درصد
۶- پاپ ۳۶ درصد.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark