این همه هزینه از اعتبار بین المللی مان فقط برای یک انصراف!؟
Tabnak
24-Apr-2010

عد از تجربه ناموفق در انتخابات پیشین این شورا ، همچنین ناکامی در تلاش برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل و متعاقب آن انصراف از عضویت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی، این اقدام تلاش ناکام دستگاه دیپلماسی ما در کسب کرسی های بین المللی بوده است که حاصل آن پایین آوردن اعتبار و توان ایران در عرصه های بین المللی است...با نگاهی به اثر گذاری این دو شورا در افکار عمومی جامعه بین الملل می توان به خوبی دریافت حتی در صورت وفای به عهد کشورهای آسیایی برای حمایت از ایران در انتخابات شورای جهانی حقوق زنان، باز این ایران است که زیان دیده محسوب می شود زیرا ...
سرویس سیاست خارجی ـ اعلام رسمی کناره گیری کشورمان از نامزدی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل از زبان سخنگوی وزارت خارجه ساعتی پس از انتشار آن در رسانه های بین المللی همچون رویترز، و واکنش برخی کشورها همانند ایالات متحده آمریکا و برخی سازمان های بین المللی این پرسش را ایجاد... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark