مهدی کروبی: در سالروز انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات خواهیم کرد
Saham News
24-Apr-2010

مهدی کروبی در مصاحبه‌ای با هفته نامه آلمانی اشپیگل که روز دوشنبه (۲۶ آوریل/ ۶ اردیبهشت) منتشر می‌شود، گفت:«تقاضای صدور مجوز برای راهپیمائی کرده‌ایم». وی افزود:«هرچند آرامش بازگشته‌ است، اما جامعه فقط منتظر یک جرقه است». مهدی کروبی در گفتگو با اشپیگل افزود:«مردم بدانند ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم. مبارزه ما نه بر علیه این جمهوری است، بلکه برای رعایت قانون اساسی است که در آن آزادی عقیده و دمکراسی تصریح شده است

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark