تفهیم اتهام تازه به عمادالدین باقی، روزنامه نگار
Human Rights Activists News Agency
23-Apr-2010 (one comment)

خبرگزاری هرانا - فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی از تفهیم اتهام تازه به همسر خود خبر داد.

به گزارش آفتاب، فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی گفت که اتهام اولیه باقی، مصاحبه با آیت‌الله منتظری بود و به‌تازگی اتهام نگارش کتاب “واقعیت‌ها و قضاوت‌ها “که مربوط به ۲۱ سال پیش است به وی تفهیم شد.

همسر باقی گفت: اتهام اولیه باقی، مصاحبه با آیت‌الله منتظری بود که از پس از فوت او از شبکه بی‌بی‌سی فارسی پخش شد. در پایان اسفند ۸۸ با رای بازپرس پرونده قرار باقی به وثیقه تبدیل شد اما او همچنان بدون قرار در زندان نگهداری شد تا اینکه هفته گذشته اتهام تازه‌ای مبنی بر نگارش کتاب "واقعیت‌ها و قضاوت‌ها" که مربوط به ۲۱ سال پیش است به او تفهیم شد. همسر باقی گفت: بر اساس این گزارش ،از سوی دیگر شعبه بازپرسی مستقر در زندان اوین ، آخرین دفاع را درباره این اتهام هم از باقی اخذ و اعلام کرده است کار باقی در دادسرا پایان پذیرفته است.

فاط... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Paranoid much?

by vildemose on

Paranoid much?