سیاست هسته ای واشنگتن آب به آسیاب امثال احمدی نژادها می ریزد
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Farid Adib Hashemi
22-Apr-2010

او بر این باور است که بخشی از پیمان جدیدی که امریکا و روسیه در مورد کنترل سلاح های هسته ای به امضا رساندند،به ایران مربوط می شود. او می گوید:"اگر روسیه با غرب و امریکا در مورد ایران همسو شود، چین حاضر نخواهد شد که به عنوان تنها کشور مدافع استبداد و حامی یک سیاست اتمی غیر شفاف در ایران شناخته شود".

او در عین حال استثنا کردن ایران از پیمان اخیر واشنگتن – مسکو را سیاست و گامی نادرست می داند که به هر دلیل که اتخاذ شده باشد، نتیجه ی منفی خواهد داشت و آب به آسیاب امثال احمدی نژادها خواهد ریخت.او حمله ی اتمی به ایران را امری بعید می داند که تنها در صورت بروز جنگ جهانی سوم شدنی خواهد بود. از همین روی می گوید که "چون تصوراین امر برای من دشوار است، این بلوف های لفظی و استثنا کردن، هم از لحاظ انسانی نپذیرفتنی است و هم سیاستی نادرست است".

دکتر میلانی نویسنده ی کتاب "معمای هویدا"ست و کتاب" شاهزاده خرامان"Peacock Prince را نیز در دست انتشار ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark