شادی صدر: فشار بر فعالان زن در زندان شدیدتر شده است
BBC Persian / Maryam Afshang
22-Apr-2010

خانم صدر در گفت و گو با بی بی سی فارسی شرایط زنان زندانی در ایران را که یا از فعالان حوزه زنان و حقوق بشر و یا روزنامه نگار هستند دشوار توصیف کرد.
آیا در این رابطه می توانید مثال مشخصی بزنید؟
به تازگی وکیل خانم هنگامه شهیدی که در زندان هستند متنی را منتشر کردند و در آن اشاره کردند به مواردی که از خانم شهیدی بازجویی شده بود. درمورد زندگی شخصی شان و همین طور تحت فشار قرار دادن شدید ایشان برای اینکه اعتراف کند به دروغ که با فلان فعال سیاسی یا با اشخاص دیگری که از نظر بازجوها از نظر سیاسی مهم بودند رابطه هایی داشته که از نظر قوانین جمهوری اسلامی روابط نامشروع به حساب می آید.
به طور مشخص وکیل ایشان حتی در نامه اعلام کرده اند که مواردی در این پرونده از خانم شهیدی سوال شده که من شرم دارم درباره آنها صحبت کنم. بنا بر این جای این سوال باقی می ماند که چگونه برخلاف تمام قوانین موجود، بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark