احمدی نژاد به زیمبابوه می رود
Tabnak
20-Apr-2010

قرارست در روزهای آینده رئیس جمهور كشورمان در صدر هیئتی به زیمبابوه سفر و با مقامات این كشور دیدار كند.
فرستاده ویژه رئیس جمهور كشورمان، پیام آقای دكتر احمدی نژاد را به آقای رابرت موگابه تسلیم كرد.

محمد عباسی فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران و وزیر تعاون در سفر به زیمبابوه با رئیس جمهور این كشور دیدار و پیام آقای دكتر احمدی نژاد را به آقای رابرت موگا تسلیم كرد.

رئیس جمهور زیمبابوه در این دیدار با قدردانی از تلاش رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور ایران برای تقویت گروه پانزده گفت: استعمارگران تلاش می كنند از اتحاد میان ملت هاجلوگیری كنند اما با تقویت نهادهایی مانند گروه پانزده این تلاش ناكام خواهد ماند.

وزیرامورخارجه زیمبابوه هم پس از این دیدار با اشاره به برگزاری چهاردهمین نشست سران گروه پانزده در ایران افزود : با برگزاری این نشست در ایران زمینه گسترش همكاری جنوب - جنوب بیشتر فراهم می شود.

فرستاده ویژه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark