حكم جلب مهدی هاشمی صادر شده است
Parleman News
16-Apr-2010

صدور حكم جلب مهدی هاشمی و قطعی شدن دستگیری وی خبری بود كه در جلسه مشترك رئیس قوه قضائیه و اعضای كمیسون قضایی مجلس اعلام شده است.

به گزارش فارس، صدور حكم جلب مهدی هاشمی از جمله مطالبی است كه در جلسه مشترك آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد.

بر پایه این گزارش در این جلسه مشترك تصریح شد كه در صورت ورود مهدی هاشمی به كشور وی بر اساس این حكم دستگیر خواهد شد.

در این جلسه درباره احتمال عدم مراجعت مهدی هاشمی به كشور و راههای قانونی دستگیری وی مطالبی عنوان شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark