روزه سیاسی زندانیان سیاسی اوین تا تحقق پنج درخواست قانونی
Jonbesh e Rah e Sabz
16-Apr-2010

جرس: زندانیان سیاسی اوین با صدور بیانیه ای ضمن اعلام انجام روزه سیاسی از اول اردیبهشت ماه تاکید کردند تا تحقق پنج خواسته قانونی خود تا سالگرد انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری به اعتراضهای خود در زندان ادامه می دهند.
ملت بزرگوار ایران :
بهتر از هر کسی میدانید که هزاران تن از فرزندان شما که در جریان انتخابات خرداد ۸۸ از نامزدهای اصلاح طلبان حمایت کرده و به جنبش سبز تعلق خاطر داشته اند از فردای ۲۲ خرداد به بهانه های واهی و اتهامهایی که اغلب وجاهت قانونی نداشته و ندارند ، در تقابل آشکار با مفاد و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور از جمله حقوق شهروندی – حتی در نیمه های شب- از محل کار و سکونت خود به بازداشتگاه ها و زندانهای شناخته شده و ناشناس انتقال یافتند . بسیاری از آنان پس از نگهداری بلند مدت در شرایط ویژه و بازجویی های تحت فشار جسمی و روحی و روانی در دادگاههای فرمایشی محاکمه شده وبه حبس های طویل المدت یا غیر عادل... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark