توقف پیگیری پروندۀ فساد رحیمی با حکم حکومتی رهبری
Jonbesh e Rah e Sabz
16-Apr-2010 (2 comments)

جرس: در حالیکه بحث پیرامون ابعادِ پروندۀ فساد مالی، اختلاس و تخلفاتِ گستردۀ محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، طی روزهای اخیر وارد مراحلی جدی شده بود، پیگیری این پرونده با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی موقتا متوقف شد.

طی شش هفته ای که گذشت، ابتدائا رئیس قوه قضائیه و سپس چند تن از نمایندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئیس دولت را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پیش تر از آن نیز، مدرك تحصیلی جعلی و عملكرد رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدین روبرو شده بود.

شهادت می ده... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

You are Right Parviz!

by Maryam Hojjat on

Great answer to this news.


PArviz

Is this really news?

by PArviz on

Everybody knows these are nothing but thieves, rapists, torturers and murderers.

The entire gang (from the brutal Vali Vaghih to the Basiji thug) is in this to prevent an entire nation from achieving what they deserve.

Down with the ENTIRE Islamic Republic!