سپاه پاسداران ، معترضان را به آغاز دوره تازه بازداشت ها تهديد کرد
Radio Farda / Bijan Yeganeh
15-Apr-2010

سپاه پاسداران تهديد کرد در صورتی که معترضان بخواهند به مناسبت سالروز ۲۲ خرداد موج جديدی از اعتراضات را آغاز کنند در اقدامی قريب الوقوع « ليدرها و محرکان » اعتراضات را بازداشت می کند.

در حالی که کمتر از دو ماه به ۲۲ خرداد باقی است روزی که هواداران جنبش سبز آن را « سالروز کودتای انتخاباتی جناح حاکم » توصيف می کنند ، سايت « بصيرت » رسانه اينترنتی دفتر سياسی نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران به نقل از « يک مقام آگاه » از آنچه « تلاش جريان فتنه برای ايجاد موج جديدی از تلاش های آشوب طلبانه » و « اختلال درامور و زندگی مردم » خوانده ، خبر داده است.

اين « مقام آگاه » که سايت دفتر سياسی سپاه به نام وی اشاره ای نکرده با اين ادعا کرد که معترضان قصد دارند « به بهانه مناسبت های مختلف بويژه ۲۲ خرداد » و « مناسبت های مختلف » موج جديدی از اعتراضات را « کليد بزنند » معترضان را به بازداشت تهديد کرد و مدعی شد که «با تلاش‌های صورت گرفته نه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark