ترکیه به پرداخت خسارت به پناهجویان ایرانی محکوم شد
Deutsche Welle
13-Apr-2010 (one comment)

بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت ترکیه باید به دلیل بدرفتاری با پناهجویان، به ۱۱ پناهجوی ایرانی و تونسی بین ۹ هزار تا ۲۶ هزار یورو به خسارت بپردازد. ۶ تن از این افراد در ترکیه به‌سر می‌برند و ممکن است اخراج شوند.

۱۱ پناهجوی ایرانی و تونسی از رفتار ناشایست ماموران ترک با ساکنان اردوگاه‌های پناهجویان به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت برده بودند. روز سه‌شنبه (۱۳ آوریل / ۲۴ فروردین) این دادگاه اتهامات زده شده به ماموران را پذیرفت و دولت ترکیه را به جریمه‌ی نقدی محکوم کرد.

بر اساس حکم صادر شده، این یازده پناهجو باید بین ۹هزار تا ۲۶هزار یورو از دولت ترکیه به عنوان خسارت دریافت کنند. ۵ تن از این پناهجویان شاکی در سوئد زندگی می‌کنند و بقیه آنان هنوز در ترکیه هستند.

در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا علاوه بر جریمه‌ی نقدی برای دولت ترکیه، آمده است که اگر ۶ پناهجویی که در حال حاضر در ترکیه به‌سر می‌برند ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
ahmad_

and more to come

by ahmad_ on

this should be a lesson for all those countries which refugees seek shelter in. Make shre you treat them right or you will have to pay for your mistreatment later.