درخواست انحلال دو حزب اصلاح طلب
Tabnak
12-Apr-2010

کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست دیروز خود ، در خواست انحلال دو تشکل سیاسی را به دادگاه ارسال کرد.

به گزارش خبرآنلاین در این جلسه با برسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکل، اعضای کمیسیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شدند.

محسن میردامادی و محمد سلامتی دبیرکلی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب را برعهده داشته اند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark