تهديد احمدی نژاد به استعفاء؛ واقعيت يا ترفند؟
gooya.com / Babak Dad
11-Apr-2010

معاون احمدی نژاد از سوی الياس نادران نماينده همسوی دولت، به فساد متهم شده و لاريجانی به بحث لفظی شديدی با احمدی نژاد مشغول است تا هدفمندسازی يارانه ها را متوقف نمايد! و در اين بين ناگهان، رئيس جمهور منصوب رهبر، تهديد به استعفاء کرده است! آيا اين حوادث، مصداق مشغول شدن ظالمين به همديگر است؟ و آيا راه برون رفت ما از مشکلی به نام جمهوری اسلامی، دل بستن به چنين دعواهايی است؟ خيال نمی کنم!
اين روزها دعواهای اخير بين دولت با مجلس، کم کم دارد محل توجه مردم می شود و در ميان برخی از ما، اين اميد واهی را دامن می زند که بگوييم:"خودشان دارند خودشان را سرنگون می کنند!" و "اللهم اشغل الظالمين بالظالمين!" اما حقيقت بايد چيز ديگری باشد؛ به نظر من حکومت اسلامی در حال تدارک يک بازی فريبکارانه و هوشمندانه ديگر است:"يک بازی خانگی!"
بياييد کمی به عقب برگرديم! بعد از انتخابات، آقای خامنه ای از يکسو دستور برخورد قاطع با معترضان و نامزدهای مع... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark