محمود احمدی‌نژاد: ایران گلستان امنیت و آرامش است
Deutsche Welle Persian
08-Apr-2010 (one comment)

محمود احمدی‌نژاد ایران را «گلستانی» می‌نامد که «احساس امنیت و آرامش» در آن در دنیا نمونه ندارد! منتقدان می‌گویند در این «گلستان» مسئولان مبارزه با فساد اقتصادی، سردستگان فسادند و جای هر صدای مخالف در زندان!

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان‌ می‌پرسد که «با جمع کردن تظاهرات خيابانی مسئله معترضان حل شده است؟» او می‌گوید «دروغ مسئله اصلی» نظام شده است و «مسائل اخلاقی، عدم کارآمدی، سياست خارجی، فساد فراگير، ... همه اينها يک نوع بی اعتمادی نسبت به حاکميت و نظام ايجاد کرده است که با به کارگیری قوه قهریه» حل نمی‌شود.
آیا رهبران جمهوری اسلامی به گفته‌های خود مبنی بر وجود «امنیت و آرامش» باور دارند؟ مهدی خلجی، نویسنده و کارشناس مسایل دینی می‌گوید دیکتاتورها اول تبلیغات می‌کنند، بعد خودشان هم این تبلیغات را باور می‌کنند.
به نظر میرحسین موسوی «همه اينها نشانه‌هايی است از اينکه موريانه‌های بی اعتمادی دارد پا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mamane-Omid

Jimmy said the same thing!

by Mamane-Omid on

When Carter visited Shah, towards the end of his reign.

 

Mamane-Omid