جلوگیری از پرواز مسافران بدپوشش
Asr Iran
07-Apr-2010

ايلنا: رييس پليس فرودگاه‌هاي كشور با بيان اينكه مسافران زن و مرد درتمام سفرهاي داخلي و خارجي بايد به فرهنگ و مقدسات مردم کشور احترام بگذارند، اعلام كرد: در صورتي که مسافران بد پوشش، پوشش خود را اصلاح کنند، مي‌توانند ادامه مسير دهند.

سردار نبي‌الله حيدري از جلوگيري از ادامه سفر مسافريني كه اقدام به حمل موادمخدر مي‌كنند، خبرداد و گفت: در صورتيکه مسافرين پروازهاي داخلي و يا خارجي چه سياحتي و چه زيارتي با خود مواد مخدر حمل کنند دستگير و به مقامات قضايي تحويل مي‌شوند.

به گفته وي حمل مواد مخدر به هر اندازه جرم محسوب مي‌شود و ادامه سفر براي حامل مواد غيرممکن خواهد بود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark