معترضان پرچم چمهوری اسلامی را در سفارت ایران در لاهه پایین کشیدند
Radio Farda
06-Apr-2010 (one comment)

گروهی از مخالفان دولت ایران در همبستگی با معترضان در داخل کشور با ورود به محوطه سفارت این کشور در لاهه ، پرچم جمهوری اسلامی را پايين کشيدند. اين در حالی است که پليس هلند می گويد ده نفر از اين افراد را بازداشت کرده است.
تسيل هورسمن، سخنگوی پليس لاهه، می گويد: پليس ده نفر را که وارد ساختمان سفارت ايران در لاهه شده و پرچم جمهوری اسلامی را پايين کشيده بودند، بازداشت کرده است.
در حالی که پليس لاهه در مورد انگیزه ها و اهداف اين افراد اظهار بی اطلاعی کرده است، پژمان سليم، يک شاهد عينی، در اين زمينه به محمد ضرغامی، خبرنگار راديو فردا گفته است: اين افراد در همبستگی با جنبش اعتراضی در ايران دست به اين اقدام زده و هشت نفر از اين ۱۲ نفر هلندی بودند.

>>>
Mardom Mazloom

History repeats but this time against IRI

by Mardom Mazloom onShare/Save/Bookmark