خبرنگار ایرانی واحد مرکزی خبر در رم به جاسوسی متهم شد
dw-world
05-Apr-2010

ه گزارش خبرگزاری مهر دولت ایتالیا در گزارشی اعلام کرده که حمید
معصومی‌نژاد که به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در رم فعالیت می‌کرده، یک
مامور ارشد وزارت اطلاعات ایران است. در این گزارش آمده است که در جریان
استراق سمع مشخص شده که معصومی‌نژاد به عنوان فعالیت‌های پوششی گاهی خود
را کارمند و مامور شرکت هواپیمایی ایران معرفی می‌کرده است

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark