تشکیل دادسرای ایرانیان خارج از کشور
International Campaign for Human Rights in Iran
04-Apr-2010

وزیردادگستری ایران روز چهار شنبه اعلام کرد که هماهنگی لازم برای تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور به عمل آمده واین دادسرا به زودی آغار به کار خواهد کرد. مرتضی بختیار روز یک شنبه در مرکزشورای عالی هماهنگی ایرانیان خارج از کشور گفت که این شورا بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات مناسبی دارد.

مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی ایران رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود

درحالی که طی ماه های پس از انتخابات موجی از مهاجرت سیاسی فعالان سیاسی و مطبوعاتی به خارج از کشور شکل گرفته است مرتضی بختیاری با اشاره به پناهندگان سیاسی گفت: «افرادی که در کشور پرونده سیاسی نداشته و فقط برای گرفتن اقامت در خارج خود را فردی سیاسی معرفی کرده ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark