لحظه ی سنگ پرانی بین نیروهای یگان ویژه و تجمع کنندگان
Urmiyeblogfa
03-Apr-2010

(لحظه ی سنگ پرانی بین نیروهای یگان ویژه و تجمع کنندگان)

اورمونیوز(۱۴ فروردین ۱۳۸۹): چنان که در تصاویر زیر مشاهده می نمایید نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی ایران اقدام به پرتاب سنگ به سوی تجمع کنندگان ۱۳ فروردین ۱۳۸۹ در کنار و بر روی پل دریاچه اورمیه می نمایند. عده ای از تجمع کنندگان نیز به سمت مأموران سنگ پرتاپ می کنند. اکتیو بودن زنان و دختران آذربایجانی در این درگیریها جالب توجه بود.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark