گفتگوی نویسندگان اشپیگل با شاهزاده رضا پهلوی :ایران همیشه یک طعمه فریبنده است
der spiegal via rezapahlavi.org
02-Apr-2010 (one comment)

به پدرم ایراد می‌گرفتند که بودجه زیادی را خرج تسلیحات می‌کند. ولی چرا؟ پاسخ‌ این چرا را بعدها صدام حسین با حمله خود به ایران داد! اگر تهدید عراق وجود نمی‌داشت، ما نیز به یک ارتش آنچنان قوی نیازی نمی‌داشتیم. پدرم مطلقا رنج مردم را نمی‌خواست. می‌گفت، اگر مردم می‌خواهند راه دیگری بروند، باید راه را برایشان باز کرد. به همین دلیل نیز کشور را ترک گفت. برای هر پسری دشوار است با انتقاداتی که به پدرش وارد می‌شود، کنار بیاید. و ا گر پدر شما، شاه ایران باشد، چه بسیار دشوارتر.

*****

برگردان از الاهه بقراط

مجله آلمانی اشپیگل این شماره گاهنامه تاریخ خود را زیر عنوان «از ابرقدرت دوران باستان تا حکومت مذهبی ملایان» در بیش از صد صفحه به ایران اختصاص داده است. در این شماره که امروز 30 مارس 2010 به بازار آمد، از اسطوره زرتشت تا دوران ملایان و دشمنی آنان با مدرنیته سخن می‌رود. بدون آنکه، بنا به تجربه، نسبت به همه اطلاعاتی که از سوی ... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
The Phantom Of The Opera

.

by The Phantom Of The Opera on

.

The Pahlavis, all mullahs, and all public figures associated with the Green Movement  must disclose the source and the amount of their wealth/income.