زندانیان سیاسی روی تخت بیمارستان ها
Rooz Online / Leila Tayyeri
01-Apr-2010

با وجود تعطیلی رسانه های خبری در تعطیلات نوروزی، اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، و وضعیت آن دسته از زندانیانی که با وثیقه آزاد شده اند، نگرانی افکار عمومی را برانگیخته است. در همین زمینه خانواده عمادالدین باقی از وخیم تر شدن وضعیت جسمانی این روزنامه نگار در زندان خبر داده اند؛پزشکان خواستار تمدید مرخصی دکتر ابراهیم یزدی برای ادامه معالجه شده اند و همزمان یک معلم به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.

درخواست پزشکان معالج ابراهیم یزدی

محمد علی دادخواه از ارائه درخواست پزشکان معالج دکتر ابراهیم یزدی مبنی بر تمدید مرخصی این فعال سیاسی به دادستانی تهران خبر داد.

وکیل ابراهیم یزدی به روز گفت: مرخصی دکتر یزدی، چهارم فروردین به اتمام رسیده اما با توجه به وضعیت جسمانی ایشان، پزشکان معالج با ارائه درخواست تمدید مرخصی در نظریه تخصصی خود نوشته اند محیط های غیر ایزوله و استرس زا برای ایشان خطر جانی دارد. >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark