تغییر رژیم کار مردم ایران است
Deutche Welle / Javad Talei
31-Mar-2010

از نظر گری سیک، مشاور رئیس جمهور پیشین آمریکا جیمی ‌کارتر، بهترین راه برای تغییر رژیم ایران، عدم دخالت و سپردن کارها به دست خود مردم ایران است. به عقیده وی، تحریم اقتصادی و حمله نظامی کارساز نیست.

>>>
recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark