امام جمعه موقت تهران: ملت ایران باید برای نجات مردم زمین انقلاب جهانی بر پا کنند
Radio Farda
26-Mar-2010

جت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران می گوید ملت ایران باید برای نجات مردم جهان "از زیر بار استکبار" باید یک انقلاب جهانی برپا کنند.
آقای صدیقی همچنین درباره اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: "مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۹ دی ماه انقلاب اسلامی را برای همیشه بیمه کردند."
منتقدان می گویند دولت در ماه های گذشته با استفاده از امکانات خود راهپیمایی هایی را در حمایت از خود برگزار می کند و همزمان مانع از برگزاری تظاهرات مخالفان می شود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark