بررسی طرح « قربانيان اينترنتی در ايران» در سنای آمريکا
radiodarda / Niosha Boghrati
25-Mar-2010

«کميته آزادی جهانی اينترنت سنا»، نام کميته ای است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمريکايی برای کمک به وضعيت اينترنت در ايران، چين و برخی کشورهای ديگر تشکيل شده است. رياست اين کميته را ادوارد تد کافمن سناتور دموکرات و عضو کميته روابط خارجی سنا، و سام براو‌ن ‌بک، سناتور جمهوری‌ خواه، به شکل مشترک بر عهده خواهند داشت.

به گفته آقای کافمن در مصاحبه با راديو فردا، اين کميته در پی تقويت سيستم های ضد فيلترينگ و همچنين کمک به افراد و کمپانی هايی خواهد بود که با سانسور اينترنتی در ايران و چند کشور ديگر مبارزه می کنند. به گفته او برای اين منظور، ۳۰ ميليون دلار بودجه در اختيار وزارت خارجه قرار داده شده است.

اين سناتور دموکرات همچنين از تصويب طرح « قربانيان اينترنتی در ايران» در سنای آمريکا در آينده نزديک خبر داد.

در اين کميته تازه تاسيس، در مجموع ۱۰ سناتور، ازجمله سناتور مستقل جو ليبرمن، سناتور دموکرات دي... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark