تکثر در جنبش سبز، نشان قدرت آنست
Radio Zamaneh
23-Mar-2010 (one comment)

با آغاز سال نو خورشیدی، مقایسه بین رویدادهای سال گذشته و آن‌چه برای سال آینده انتظار داریم، در ذهن بسیاری از ما شکل گرفته است.
دکتر عباس میلانی پژوهش‌گر تاریخ، در گفت‌وگوی نوروزی با زمانه به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهم‌ترین رویداد سیاسی اجتماعی ایران در سالی که گذشت را چگونه می‌بیند و از سال جدید چه انتظار واقع بینانه‌ای می‌توان داشت؟
من گمان می‌کنم مهم‌ترین رویداد سال اخیر و شاید مهم‌ترین رویداد ۳۰ سال اخیر، تحول و پیدایش جنبش سبز بود. برای اینکه چه از لحاظ گسترش آن و چه از لحاظ توانش در مقاومت در مقابل حملات واقعا وحشیانه‌ای که از طرف رژیم به آن شد، همچنین از نظر پختگی سیاسی، عمق پایگاه اجتماعی، وسعت و دقت نظری آن، قوام و اندیشه‌ی سیاسی این جنبش، همه این ها را که کنار هم بگذاریم، یک واقعه‌ی تاریخی است که نه فقط در امسال بلکه در چند دهه‌ی اخیر کم نظیر بوده است.
آقای موسوی سال آینده را برای جنبش سبز سال... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Excellent Analysis by Milani as usual

by Darius Kadivar on

Thanks for Sharing Shifteh Jaan !