آغاز سال در برابر زندان و در گورستان
Deutsche Welle Persian
22-Mar-2010

خانواده‌های زندانیان سیاسی، بستگان اعدام‌‌شدگان دهه شصت و قربانیان اعتراض‌های پس از انتخابات، سال نو را در برابر زندان اوین، گلزار خاوران یا گورستان بهشت‌زهرا آغاز کردند. آغازی که همراه با فشارهای امنیتی و پلیسی بود.

خانواده‌های ‌زندانیان سیاسی، با چیدن هفت‌‌‌‌‌‌‌‌سین در اطراف زندان اوین به استقبال سال نو رفتند و با فشار ماموران مجبور به ترک محل شدند. بستگان اعدام‌شدگان دهه شصت امکان خلوت با آنها در گلزار خاوران را نیافتند. در گورستان عمومی بهشت‌زهرا نیز تجمع گروهی از خانواده‌ها با نظارت و هشدارهای امنیتی همراه بود.

گورستان خاوران در آخرین پنجشنبه سال ۸۸ در قرق ماموران امنیتی بود. کسانی که برای ادای احترام و زنده کردن یاد عزیزان‌شان به خاوران رفته بودند، با گروهی مامور انتظامی و لباس شخصی روبرو می‌شدند که مانع رفتن آنها به دو قطعه گورهای انفرادی و دسته‌جمعی بودند. اصرار خانواده‌ها برای قرار د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark